Chirurgische ingrepen (H)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Trekken tand of kies€ 41.44H11
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30.94H16
Kosten hechtmateriaal€ 5.83H21
Hechten weke delen€ 60.78H26
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 66.31H35
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 49.73H40
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 33.15H41
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 66.31H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 88.41H43
Primaire antrumsluiting€ 60.78H44
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 55.26H50
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16.58H55
Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 77.36H59
Marsupialisatie€ 77.36H60
Primaire sluiting€ 149.19H65
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 77.36H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 149.19H75
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 104.99H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 176.82H85
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 55.26H90
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het trekken van tanden of kiezen (elementen) heet extractie. Soms kunnen botvervangers in de extractiewond worden aangebracht om het slinken van de kaak te beperken. Naast de extracties kan de tandarts allerlei andere chirurgische verrichtingen doen die de tandarts vooraf met de patiënt bespreekt. Een kijkoperatie kan nodig zijn om te verkennen welke behandeling de beste keuze is.


Behandeling van ontstoken wortels van tanden en kiezen kan soms alleen via een (endodontische) chirurgische ingreep plaatsvinden. Deze ingreep, ook wel apexresectie genoemd (het weghalen van de ontstoken wortelpunt) is exclusief de eventuele normale wortelkanaalbehandeling. Er is een verschillend tarief voor tanden (frontelementen), voor kleine kiezen (premolaren, soms met meerdere wortels ) en grote kiezen (molaren, altijd met meerdere wortels). Het terugzetten van bijvoorbeeld een (bijna) uitgeslagen tand is een aparte verrichting (prestatie).