Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 138.14G01
Spieractiviteitsmeting en registratie€ 88.41G02
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 60.78G03
Niet standaard beetregistratie€ 82.89G10
Scharnierasbepaling€ 82.89G11
Centrale relatiebepaling€ 77.36G12
Protrale/laterale bepalingen€ 55.26G13
Instellen van volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 497.32G14
Voor het behouden van beethoogte€ 27.63G15
Therapeutische positiebepaling€ 27.63G16
Beetregistratie intra-oraal€ 55.26G20
Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 55.26G33 *
Instructie spieroefening€ 55.26G61
Occlusale spalk€ 149.19G62 *
Repositiespalk€ 221.03G63 *
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 27.63G64
Indirect planmatig inslijpen€ 303.92G65 *
Biofeedbacktherapie€ 49.73G66
Behandeling triggerpoint€ 60.78G67
Opbeetplaat€ 60.78G69 *
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 276.29G71 *
Controle bezoek MRA€ 27.63G72
Reparatie MRA met afdruk€ 44.21G73 *
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Kaakgewrichtsklachten (het vakgebied heet gnathologie) kunnen sterk verschillen in ernst. De tandarts zal moeten proberen te achterhalen waar de klachten vandaan komen. Klachten kunnen samenhangen met de gebitssituatie (het functioneren van bovengebit met het ondergebit), met de kauwspieren (de sterkste spieren in ons lichaam) en met psychische problemen en spanningen.

Er zijn allerlei methoden en hulpmiddelen om onderzoek naar de oorzaak te doen zoals beetregistratie (met behulp van een articulator, een soort simulator van boven- en onderkaak, therapeutische positiebepaling) en spieractiviteitsmeting en bewegingsregistratie.

De tandarts zal de bevindingen met de patiënt bespreken en uitleggen welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Zo kan de tandarts het gebit beslijpen zodat de kauwbewegingen beter mogelijk worden. De tandarts kan een opbeetplaat (spalk) maken: een uitneembaar plaatje van plastic, voor het verminderen van tandenknarsen of het ontspannen van de kaakspieren. Zo’n spalk moet de patiënt vaak 's nachts en soms ook overdag dragen. De tandarts kan spieroefeningen laten doen of leren op een andere manier te kauwen. Klachten kunnen niet altijd door de tandarts zelf worden verholpen. Dan kan hij de patiënt voor een behandeling doorverwijzen naar een tandarts-gnatholoog (specialist op het gebied van kaakgewrichten), een kaakchirurg, een fysiotherapeut of een psycholoog.