Tandvleesbehandelingen (T)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 142.53T11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 155.98T12
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 29.04T21
Grondig laten reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 21.51T22
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 83.37T31
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 43.03T33
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 75.30T51
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist€ 56.48T52
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 108.65T53
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist€ 81.75T54
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 144.68T55
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist€ 108.65T56
Toepassing lokaal medicament€ 58.09T57 *
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 142.53T60
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 155.98T61
Flapoperatie tussen twee elementen€ 174.80T70
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 268.93T71
Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)€ 322.71T72
Directe post-operatieve zorg, kort€ 53.79T73
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 144.68T74
Post-operatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 139.84T75
Tuber- of retromolaarplastiek€ 67.23T76
Tandvleestransplantaat€ 115.64T80
Tuber- of retromolaarplastiek€ 94.13T81
Tandvleescorrectie, per element€ 51.10T82
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 134.46T83
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 322.71T84 *
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 107.57T85 *
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 174.80T86
Kroonverlening per element€ 174.80T87
Kroonverlening per sextant (één zesde deel)€ 322.71T88
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 144.68T90
Pocketregistratie€ 32.27T91
Parodontiumregistratie€ 64.54T92
Bacteriologisch onderzoek ter behoeve van tandvleesbehandeling€ 37.65T93 *
Behandeling tandvleesabces€ 72.61T94
(Draad)spalk€ 21.51T95 *
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Tandvleesziekten (het vakgebied heet parodontologie) kunnen sterk verschillen in ernst. Hier en daar wat bloedend tandvlees kan de tandarts of de mondhygiënist oplossen door reiniging van het gebit en een betere mondhygiëne. Dat is preventie en in korte tijd kan de situatie daardoor verbeteren.

Wanneer sprake is van diep ontstoken tandvlees (pockets) komt er meer voor kijken om te voorkomen dat tanden en kiezen verloren gaan doordat de ontsteking zo ver voortschrijdt dat de wortels hun houvast verliezen.

Tandartsen en mondhygiënisten gebruiken een systeem om de conditie van het tandvlees in kaart te brengen. De tandvleesscore heet officieel DPSI (Dutch Periodontal Screenings Index). Deze score kan variëren van 0 tot 4. De tandarts of de mondhygiënist zal deze score altijd met de patiënt bespreken.

  • Score 0 Het tandvlees is gezond.
  • Score 1 Het tandvlees is oppervlakkig ontstoken door tandplak.
  • Score 2 Naast tandvleesontsteking is er ook tandsteen aanwezig.
  • Score 3 De tandvleesontsteking heeft zich uitgebreid tot het bovenste deel van het kaakbot, waarbij de wortel gedeeltelijk blootligt.
  • Score 4 De ontsteking breidt zich verder uit in de richting van de wortelpunt waardoor tanden en kiezen op den duur los gaan staan.

Afhankelijke van de ernst en van de tandvleesscore maakt de tandarts of de mondhygiënist een behandelingsplan en bespreekt dat met de patiënt. Als de tandvleesscore 3 of hoger is kan de tandarts of mondhygiënist een onderzoek parodontologie (A722) uitvoeren en in rekening brengen.

Grondig reinigen worteloppervlak per tand of kies, een tandvleesoperatie (flapoperatie) tussen twee tanden of kiezen of een operatie in een groter gebied in de mond (sextant) zijn regelmatig voorkomende behandelingen. Soms kan een tandarts (of een tandarts-parodontoloog) iets diep onder het tandvlees aanbrengen om botaanmaak te bevorderen (regeneratiemateriaal) of een chirurgisch tandvleescorrectie (correctie of plastiek) noodzakelijk vinden.

De codes uit het hoofdstuk parodontologie (N111 t/m N811) kunnen niet in dezelfde zitting met de codes C112, C212 of C214 uit het hoofdstuk preventieve mondzorg in rekening worden gebracht.