Wortelkanaalbehandelingen (E)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Wortelkanaalbehandeling consultE01
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consultE02
Consult na tandheelkundig ongevalE03
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumentenE04
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaalE13
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalenE14
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalenE16
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalenE17
Inlsuiten calciumhydroxide per element, per zittingE19
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaarE32
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaarE33
Aanbrengen retrograde vullingE34 *
Het trekken van een element met re-implantatieE36 *
KijkoperatieE37
Directe pulpa-overkappingE40
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongevalE42
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongevalE43 *
Verwijderen spalkE44
Aanbrengen rubberdamE45
Verwijderen van kroon of brugE51
Moeilijke wortelkanaalopeningE52
Verwijderen van wortelstiftE53
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaalE54
Behandeling dichtgeslibd of iatrogene wortelkanaalE55
Voortgezette behandeling met iatrogene schadeE56
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomieE57
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefselE60
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zittingE61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zittingE62
Afsluiting van open wortelpuntE64
Wortelkanaalbehandeling van melkelementE66
Initi�le wortelkanaalbehandeling, eerste kanaalE77
Initi�le wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaalE78
Elektronische lengtebepalingE85
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingE86
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingE87
Inwendig bleken, eerste zittingE90
Inwendig bleken, elke volgende zittingE95
Uitwendig bleken per kaakE97 *
Materialen voor thuisblekenE98
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het vakgebied van de wortelkanaalbehandelingen noemen tandartsen endodontologie en tandartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd heten tandarts-endodontoloog. Tanden en kiezen hebben wortels waarmee ze in het kaakbot staan. Elke tand en kies heeft een holte (pulpaholte) en elke wortel heeft een of meerdere wortelkanalen die naar de punt van de wortel lopen. De pulpaholte en de wortelkanalen bevatten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Deze weefsels kunnen door tandbederf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken en tot heftige kiespijn leiden. De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het bot. Een ontsteking in de pulpa en het wortelkanaal kan zich uitbreiden naar het gebied rond de wortelpunt(en).

De tandarts zal altijd röntgenfoto’s maken om de oorzaak te zoeken en te kijken waar de ontsteking zit. Als de tandarts besluit tot een wortelkanaalbehandeling zal hij de kies via het kauwvlak openmaken. Het aangetaste weefsel wordt verwijderd en de tandarts reinigt de kies van binnen met kleine vijltjes en een desinfecterende vloeistof. Als de pulpaholte en de wortelkanalen schoon zijn dan worden deze gevuld met speciale materialen. De tand of kies kan daarna vaak afgewerkt worden met een vulling. Als een kies erg is verzwakt kan een kroon nodig zijn.

Een tandarts kan, bijvoorbeeld tijdens de spoedgevallendienst of als waarnemer van de eigen tandarts, een patiënt van de pijn afhelpen door alleen het starten van een wortelkanaalbehandeling die de eigen tandarts later kan afmaken. Als de tandarts alleen de kies open maakt (vaak helpt dat de pijn te verlichten) dan brengt hij alleen een probleemgericht consult (A211) in rekening.

Bij jeugdige patiënten is het wortelkanaal soms nog heel wijd omdat het nog niet volgroeid is en is toch een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk (na een ongeval bijvoorbeeld). De tandarts kan het wortelkanaal dan niet op de gebruikelijke manier afsluiten maar moet een andere behandelmethode uitvoeren (behandeling open wortelpunt).

Tandartsen gebruiken de DETI-score (Dutch Endodontic Treatment Index) om de moeilijkheid van
een wortelkanaalbehandeling van te voren in te schatten (code A511). Vanwege complicerende
factoren kan sprake zijn van een moeilijke of extra moeilijke wortelkanaalbehandeling en dat kan
als deelprestatie extra worden gedeclareerd. Het behandelplan, de kosten en de verwachting van
het resultaat bespreekt de tandarts met de patiënt.