Aften

Aften

  • Zijn zweertjes in de mond, aan de binnenzijde van de lippen of wangen of onder de tong
  • Steken vaak de kop op bij een verminderde weerstand
  • Zijn soms uitermate pijnlijk maar niet besmettelijk
  • Moeten na twee weken verdwenen zijn. Zo niet, ga dan naar uw tandarts.

Sommige mensen worden regelmatig geplaagd door pijnlijke zweertjes in de mond. Deze zweertjes, aften, komen zowel voor bij jongeren als bij volwassenen.
De oorzaak is niet helemaal duidelijk, maar ze richten geen blijvende gezondheidsschade aan.

Wat zijn aften?
Aften zijn blaasjes of zweertjes in de mond met een doorsnede van drie tot vier millimeter. Het zijn grijswitte of dikke gele plekjes met een rode ontstoken rand. Aften verschijnen aan de binnenkant van de
lippen, wangen of onder de tong. Ze bezorgen een stekende pijn tijdens het eten van zuur of heet voedsel.
Sommige mensen voelen een afte van te voren aankomen. Ze herkennen het pijnlijke gevoel wat erbij
hoort. Soms ziet ook het mondslijmvlies rood.