Tandartspraktijk Amsterdam West

Het is voor ons heel belangrijk dat u zich op uw gemak voelt in onze praktijk. Wij proberen u zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. De tandartsen zullen in veel gevallen een behandelplan voor u opstellen en met u bespreken.

Kwaliteit

Alle tandartsen die bij Tandarts Amsterdam West werken zijn geregistreerd. De tandartsen hebben als bewijs van registratie een BIG nummer.

Tarieven

De rekening die we aan u versturen is opgebouwd uit de diverse verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat iedere verrichting die we hebben gedaan omschreven met een code.

Betalingen

Omdat wij samenwerken met Infomedics kunnen wij voor veel van onze patiënten direct bij de zorgverzekeraar declareren.*

Als u vragen heeft over de factuur die u van Infomedics heeft ontvangen, dan kunt u bellen met (036 203 1900) Onze praktijk heeft, samen met Infomedics, een declaratieovereenkomst met bijna alle zorgverzekeraars.

Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat uw tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal  lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). De TIP-medewerker kan u verder adviseren. Het TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen.

Meer weten?

Gebruik het contactformulier,
mail naar: info@tandartsamsterdamwest.nl
of bel: (020) 386 83 04

Adres

Reinaert de Vosstraat 16
1055 CM Amsterdam
Route