Chirurgische ingrepen (H)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Trekken tand of kies€ 45.22H11
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 33.76H16
Kosten hechtmateriaal€ 6.18H21
Hechten weke delen€ 66.32H26
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72.35H35
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 54.26H40
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 36.18H41
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 72.35H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 96.47H43
Primaire antrumsluiting€ 66.32H44
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 60.29H50
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18.09H55
Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 84.41H59
Marsupialisatie€ 84.41H60
Primaire sluiting€ 162.79H65
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 84.41H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 162.79H75
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 114.55H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 192.93H85
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 60.29H90
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het trekken van tanden of kiezen (elementen) heet extractie. Soms kunnen botvervangers in de extractiewond worden aangebracht om het slinken van de kaak te beperken. Naast de extracties kan de tandarts allerlei andere chirurgische verrichtingen doen die de tandarts vooraf met de patiënt bespreekt. Een kijkoperatie kan nodig zijn om te verkennen welke behandeling de beste keuze is.


Behandeling van ontstoken wortels van tanden en kiezen kan soms alleen via een (endodontische) chirurgische ingreep plaatsvinden. Deze ingreep, ook wel apexresectie genoemd (het weghalen van de ontstoken wortelpunt) is exclusief de eventuele normale wortelkanaalbehandeling. Er is een verschillend tarief voor tanden (frontelementen), voor kleine kiezen (premolaren, soms met meerdere wortels ) en grote kiezen (molaren, altijd met meerdere wortels). Het terugzetten van bijvoorbeeld een (bijna) uitgeslagen tand is een aparte verrichting (prestatie).