Consultatie en diagnostiek (C)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Periodieke controle€ 25.27C11
Probleemgericht consult€ 22.91C13
Schriftelijke medische anamnese€ 22.91C22
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 108.53C28
Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30.15C29 *
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak€ 60.29C65
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 48.23C84
Weekendbehandeling€ 22.91C85
Avondbehandeling€ 22.91C86
Nachtbehandeling€ 22.91C87
Niet nagekomen afspraakC90
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Bij elk consult zal de tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus onderzoek doen en daarover met de patiënt overleggen. Een eerste consult zal het karakter hebben van kennismaking (intake): een globaal onderzoek en het bespreken van wat er verder kan gebeuren. Bij een periodieke controle kennen tandarts en patiënt elkaar al langer en onderzoekt de tandarts de mond om te beoordelen of er preventie of behandeling nodig is. Het is normaal dat tandartsen daarbij periodiek de tandvleestoestand bepalen en röntgenfoto’s maken die altijd met de patiënt besproken moeten worden. Een patiënt kan de tandarts bezoeken als hij pijn of ergens last van heeft in zijn mond. De tandarts zoekt dan naar de oorzaak en biedt de patiënt passende eerste hulp en maakt afspraken over het vervolg. Onder dit probleemgericht consult vallen ook kleine chirurgische ingrepen. Van een multidisciplinair consult is sprake als medische en tandheelkundige deskundigen gezamenlijk een patiënt beoordelen bijvoorbeeld voor het opstellen van een behandelplan. De kosten hiervan worden in eenheden van vijf minuten in rekening gebracht. Tandartsen maken meestal kleine röntgenfoto’s van een paar tanden of kiezen of van de kiezen om vroegtijdig tandbederf op te sporen. Röntgenfoto’s zijn ook belangrijk bij onderzoek naar de tandvleestoestand, bij wortelkanaalbehandelingen en bij implantaten. Het is mogelijk om een grote overzichtsfoto te maken waar het gehele gebit en de kaken en kaakholtes op zichtbaar zijn. Op deze foto’s is ook goed te zien hoe ver de wisseling is en dat is belangrijk voor eventuele beugelbehandelingen. De schedelfoto maakt de tandarts of orthodontist om te beoordelen hoe het met de groei en gebitsontwikkeling is. In bijzondere gevallen kan alleen een meer-dimensionele kaakfoto de informatie geven die noodzakelijk is voor een behandeling (bij implantaten bijvoorbeeld). Het beoordelen en bespreken met de patiënt is inbegrepen bij deze codes. Alleen als het ten behoeve van een verwijzing of tandheelkundige verklaring is, kan het vaststellen conditie tandvlees (code A531) worden gedeclareerd. Als de tandarts of mondhygiënist zelf de behandeling uitvoert, kan onderzoek tandvleesbehandelingen (code A722) in rekening worden gebracht. Voor onderdelen van de mondzorg zijn soms aanvullende onderzoeken nodig. Die kosten meer tijd en maken het mogelijk om samen met de patiënt een goed behandelplan (of zorgplan) op te stellen en te bespreken. Telefonische en schriftelijke consulten en consulten via e-mail kunnen niet apart berekend worden.