Prestatie tarief code
Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandelingX111
Spalken per elementX211
Verwijderen spalk per elementX221
Inwendig bleken per elementX311
Uitwendig bleken per kaakX331 *
Maken van gebitsmodellenX411
MondbeschermerX431 *
Afgeven tandheelkundige verklaringX511
Second opinionX555
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiŽntenX711
Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepenX731 *
Niet nagekomen afspraak; per 10 minutenC90
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Er zijn diensten en producten (‘prestaties’) die niet goed in andere hoofdstukken passen maar waarvoor de tandarts, orthodontist, mondhygiënist en tandprotheticus wel een tarief hebben vastgesteld voor hun praktijk.

Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling is een toeslag die betrekking heeft op behandeling buiten de normale praktijkuren (’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde). Het kan nodig zijn dat tandartsen een tand of een kies spalken: vastzetten met draad of kunststof aan andere tanden of kiezen. Vaak heeft dat een tijdelijk karakter. Als het gaat om spalken na een ongeval (losgeslagen tand) gebruikt de tandarts code J111(hoofdstuk chirurgie).

Het bleken van een tand kan van binnen uit (inwendig) als in die tand een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd. Het bleken van het gebit in meer algemene zin vindt plaats van buiten af (uitwendig) en meestal apart voor boven- en onderkaak. Mondbeschermers kunnen gemaakt worden voor sportdoeleinden.


Een patiënt kan vragen om een second opinion: een tweede mening van een andere tandarts over de toestand van het gebit of over een behandelplan van de eigen tandarts. Een tandarts kan op verzoek van de patiënt, na onderzoek, gebitsmodellen maken en een verklaring opstellen voor een verzekering of een juridische procedure.

Bij verdoving door middel van een roesje (sedatie) en algehele anesthesie (narcose) zal altijd een anesthesioloog betrokken zijn.

In dit hoofdstuk staat een aantal prestaties (speciale tijdtarieven) die vooral van belang zijn voor de afrekening met zorgverzekeraars.


Van mondzorg aan huis kan sprake zijn als de patiënt redelijkerwijs niet zelf naar de praktijk kan komen. Van mondzorg op locatie is bijvoorbeeld sprake als (jeugdige) patiënten behandeld worden in een ‘dental car’ (tandartsbus) die de scholen bezoekt. Als een behandeling door bijzondere omstandigheden niet kan worden afgerond door de tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus die de behandeling is gestart (bijvoorbeeld bij verhuizing of ziekte) kan gedeeltelijk voltooid werk in rekening worden gebracht.


Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de tandarts (een deel van) een prestatie uit laat voeren door een ander. Deze kan 'onderlinge dienstverlening' in rekening brengen bij de verwijzende tandarts. Een voorbeeld is het maken van een bijzondere röntgenfoto door een andere tandarts voor patiënten van de eigen tandarts, die dan wel zelf de foto beoordeelt.