Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling

Code: X111

Deze deelprestatie mag in rekening gebracht worden indien behandelingen worden uitgevoerd tijdens de volgende momenten (onregelmatige uren):
 

  • weekendhandeling tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur;
  • avond- en nachtbehandeling tussen 17.00 uur en 08.00 uur;
  • behandelingen op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen volgens de Algemene Termijnenwet.
     

Deze prestatie mag niet in rekening gebracht worden indien de uren die als onregelmatige
uren zijn genoemd voor de betreffende zorgaanbieder als reguliere (niet-incidentele)
praktijkwerktijden gelden.