Second opinion

Code: X555

Een consult door de niet gebruikelijke zorgaanbieder op verzoek van de patiënt, zorgverzekeraar, eigen zorgaanbieder of ten behoeve van een juridische procedure. Tot deze prestatie behoort het inschatten van de huidige gebitssituatie, het opstellen van een behandelplan, het bespreken van de bevindingen met de patiënt en het sturen van een schriftelijk verslag van bevindingen aan de patiënt of aan de verzoeker, mits toestemming van de patiënt daartoe is verkregen.