Spalken per element

Code: X211

Het maken van een spalk voor het immobiliseren van tanden of kiezen. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het een verplaatst element door een ongeval betreft; daarvoor is de prestatie terugzetten verplaatst element door ongeval (met code J111) beschreven. Voor de retentiefase na een orthodontische behandeling mag deze prestatie niet in rekening worden gebracht; daarvoor is de prestatie herstel of vervanging van retentie-apparatuur (met code V812) beschreven.