Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

Code: X711

Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht als er in dezelfde tijd geen andere declarabele prestaties worden verricht en nadat via de prestatie aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid (met code A727) vastgesteld is dat extra begeleiding tijdens de behandeling noodzakelijk is. De prestatie is inclusief evaluatie en nazorg, en eventuele consultatie in multidisciplinair verband. Deze prestatie mag per zitting in rekening worden gebracht. Delen van het (uur)tarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. De prestatie kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met de prestatie tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen (met code X731).