Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen

Code: X731

Deze prestatie betreft het leveren van bijzondere tandheelkundige zorg zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. Deze prestatie is van toepassing bij de behandeling van verstandelijk en/of lichamelijk bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld patiënten die extreem angstig zijn of een lichamelijke beperking hebben, waarbij de behandelduur doorgaans langer is dan die van reguliere patiënten. De prestatie bevat ook het maken en beoordelen van röntgenfoto’s.
Andere prestaties mogen niet in rekening worden gebracht in combinatie met deze prestatie, met uitzondering van de prestaties verdoving door middel van een roesje (met code X611) of verdoving door middel van algehele narcose (met code X631). Delen van het (uur)tarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.