Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

Code: J32