Maken en/of beoordelen foto's (X)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Kleine r�ntgenfoto€ 15.47X10
Kaakoverzichtsfoto€ 66.31X21
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 66.31X22
Schedelfoto€ 29.84X24
Maken meerdimensionale kaakfoto€ 132.62X25
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 55.26X26
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.