Preventieve mondzorg (M)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 13.52M01
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 13.52M02
Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 13.52M03
Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27.13M05
Fluoridebehandeling€ 15.07M40
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6.03M30
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 18.09M32 *
Mondbeschermer€ 27.13M61 *
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Preventie is belangrijk: het voorkomen van tandbederf en ziekten van het tandvlees is beter dan het behandelen en repareren. Preventieve voorlichting en instructie van minstens 10 minuten is standaard, als de voorlichting en daarbij horende instructies meer tijd kosten dan 20 minuten noemen we het uitgebreid.

Om later te bekijken of de voorlichting en de instructies resultaat hebben, bestaat een apart uitgebreid consult voor evaluatie. Gebitsreiniging, het schoonmaken van de mond (tandsteen verwijderen en glad maken van tanden en kiezen) is vaak een standaardbehandeling maar soms is daar meer dan 20 minuten voor nodig en gaat het om gebitsreiniging uitgebreid.


Bij kinderen kan het zinvol zijn om fluoride op het gebit (boven- én onderkaak) aan te brengen ter voorkoming van tandbederf. Het afsluiten van groeven in kiezen met een kunststof heet sealen en wordt per kies in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan plaatselijke behandeling met medicijnen (zoals antibiotica) nodig zijn.