Tandvleesbehandelingen (T)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 66.32T033 *
Consult parodontale nazorg€ 91.64T042
Consult parodontale nazorg€ 121.79T043
Complex consult parodontale nazorg€ 162.19T044
Tandvleescorrectie, per element€ 57.28T102
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 150.73T103
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 361.75T111
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 120.58T112
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 195.95T113
Kroonverlenging per element€ 195.95T121
Kroonverlenging per sextant€ 361.75T122
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42.20T161
Behandeling tandvleesabces€ 81.39T162
Toepassing lokaal medicament€ 65.12T163
(Draad)Spalk€ 24.12T164 *
*
Pocketregistratie€ 36.18C91
Parodontiumregistratie€ 72.35C92
Grondig reinigen wortel, complex€ 32.56T012 *
Grondig reinigen wortel, standaard€ 24.12T022
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 108.53T032 *
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Tandvleesziekten (het vakgebied heet parodontologie) kunnen sterk verschillen in ernst. Hier en daar wat bloedend tandvlees kan de tandarts of de mondhygiënist oplossen door reiniging van het gebit en een betere mondhygiëne. Dat is preventie en in korte tijd kan de situatie daardoor verbeteren.

Wanneer sprake is van diep ontstoken tandvlees (pockets) komt er meer voor kijken om te voorkomen dat tanden en kiezen verloren gaan doordat de ontsteking zo ver voortschrijdt dat de wortels hun houvast verliezen.

Tandartsen en mondhygiënisten gebruiken een systeem om de conditie van het tandvlees in kaart te brengen. De tandvleesscore heet officieel DPSI (Dutch Periodontal Screenings Index). Deze score kan variëren van 0 tot 4. De tandarts of de mondhygiënist zal deze score altijd met de patiënt bespreken.

  • Score 0 Het tandvlees is gezond.
  • Score 1 Het tandvlees is oppervlakkig ontstoken door tandplak.
  • Score 2 Naast tandvleesontsteking is er ook tandsteen aanwezig.
  • Score 3 De tandvleesontsteking heeft zich uitgebreid tot het bovenste deel van het kaakbot, waarbij de wortel gedeeltelijk blootligt.
  • Score 4 De ontsteking breidt zich verder uit in de richting van de wortelpunt waardoor tanden en kiezen op den duur los gaan staan.

Afhankelijke van de ernst en van de tandvleesscore maakt de tandarts of de mondhygiënist een behandelingsplan en bespreekt dat met de patiënt. Als de tandvleesscore 3 of hoger is kan de tandarts of mondhygiënist een onderzoek parodontologie (A722) uitvoeren en in rekening brengen.

Grondig reinigen worteloppervlak per tand of kies, een tandvleesoperatie (flapoperatie) tussen twee tanden of kiezen of een operatie in een groter gebied in de mond (sextant) zijn regelmatig voorkomende behandelingen. Soms kan een tandarts (of een tandarts-parodontoloog) iets diep onder het tandvlees aanbrengen om botaanmaak te bevorderen (regeneratiemateriaal) of een chirurgisch tandvleescorrectie (correctie of plastiek) noodzakelijk vinden.

De codes uit het hoofdstuk parodontologie (N111 t/m N811) kunnen niet in dezelfde zitting met de codes C112, C212 of C214 uit het hoofdstuk preventieve mondzorg in rekening worden gebracht.