Wortelkanaalbehandelingen (E)

Terug naar het tarievenoverzicht
Prestatie tarief code
Wortelkanaalbehandeling consult€ 22.91E01
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 42.20E02
Consult na tandheelkundig ongeval€ 33.16E03
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 48.84E04
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 108.53E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 156.76E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 204.99E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 253.23E17
Inlsuiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 18.09E19
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar€ 168.82E32
Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar€ 217.05E33
Aanbrengen retrograde vulling€ 24.12E34 *
Het trekken van een element met re-implantatie€ 84.41E36 *
Kijkoperatie€ 72.35E37
Directe pulpa-overkapping€ 30.15E40
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12.06E42
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24.12E43 *
Verwijderen spalk€ 6.03E44
Aanbrengen rubberdam€ 12.06E45
Verwijderen van kroon of brug€ 36.18E51
Moeilijke wortelkanaalopening€ 30.15E52
Verwijderen van wortelstift€ 42.20E53
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30.15E54
Behandeling dichtgeslibd of iatrogene wortelkanaal€ 30.15E55
Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 42.20E56
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30.15E57
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 48.23E60
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 84.41E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 54.26E62
Afsluiting van open wortelpunt€ 48.23E64
Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 48.23E66
Initi�le wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 60.29E77
Initi�le wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30.15E78
Elektronische lengtebepaling€ 15.07E85
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 81.39E86
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 60.29E87
Inwendig bleken, eerste zitting€ 48.23E90
Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18.09E95
Uitwendig bleken per kaak€ 75.37E97 *
Materialen voor thuisblekenE98
* Bij deze prestatie maken bepaalde kosten (materiaalkosten en of techniekkosten) geen onderdeel uit van de standaardprijs. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het vakgebied van de wortelkanaalbehandelingen noemen tandartsen endodontologie en tandartsen die zich daarin hebben gespecialiseerd heten tandarts-endodontoloog. Tanden en kiezen hebben wortels waarmee ze in het kaakbot staan. Elke tand en kies heeft een holte (pulpaholte) en elke wortel heeft een of meerdere wortelkanalen die naar de punt van de wortel lopen. De pulpaholte en de wortelkanalen bevatten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Deze weefsels kunnen door tandbederf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken en tot heftige kiespijn leiden. De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het bot. Een ontsteking in de pulpa en het wortelkanaal kan zich uitbreiden naar het gebied rond de wortelpunt(en).

De tandarts zal altijd röntgenfoto’s maken om de oorzaak te zoeken en te kijken waar de ontsteking zit. Als de tandarts besluit tot een wortelkanaalbehandeling zal hij de kies via het kauwvlak openmaken. Het aangetaste weefsel wordt verwijderd en de tandarts reinigt de kies van binnen met kleine vijltjes en een desinfecterende vloeistof. Als de pulpaholte en de wortelkanalen schoon zijn dan worden deze gevuld met speciale materialen. De tand of kies kan daarna vaak afgewerkt worden met een vulling. Als een kies erg is verzwakt kan een kroon nodig zijn.

Een tandarts kan, bijvoorbeeld tijdens de spoedgevallendienst of als waarnemer van de eigen tandarts, een patiënt van de pijn afhelpen door alleen het starten van een wortelkanaalbehandeling die de eigen tandarts later kan afmaken. Als de tandarts alleen de kies open maakt (vaak helpt dat de pijn te verlichten) dan brengt hij alleen een probleemgericht consult (A211) in rekening.

Bij jeugdige patiënten is het wortelkanaal soms nog heel wijd omdat het nog niet volgroeid is en is toch een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk (na een ongeval bijvoorbeeld). De tandarts kan het wortelkanaal dan niet op de gebruikelijke manier afsluiten maar moet een andere behandelmethode uitvoeren (behandeling open wortelpunt).

Tandartsen gebruiken de DETI-score (Dutch Endodontic Treatment Index) om de moeilijkheid van
een wortelkanaalbehandeling van te voren in te schatten (code A511). Vanwege complicerende
factoren kan sprake zijn van een moeilijke of extra moeilijke wortelkanaalbehandeling en dat kan
als deelprestatie extra worden gedeclareerd. Het behandelplan, de kosten en de verwachting van
het resultaat bespreekt de tandarts met de patiënt.